PlayerTeamGPG
1 Carson AlbrechtSJHL Mitchell (Yellow)22
2 Justin BallSJHL Mitchell (Yellow)22
3 Drake BurginMJHL Garbutt (Black)22
4 Nate HooperSJHL Kunitz (Blue)22
5 Caleb MoretzSJHL Kunitz (Blue)22
6 Macgregor SinclairSJHL Kunitz (Blue)22
7 Brendan ArnoldMJHL Zajac (White)21
8 Calvon BootsSJHL Kunitz (Blue)21
9 Michael ClarkeSJHL Kunitz (Blue)21
10 Chrystopher CollinSJHL Kunitz (Blue)21
11 Tristan CulletonMJHL Zajac (White)21
12 Ben DalkeMJHL Belfour (Red)21
13 Antonio Di PaoloSJHL Mitchell (Yellow)21
14 Chase FelgueirasSJHL Schwartz (White)21
15*Parker FofonoffSJHL Schwartz (White)21
16 Peyton GorskiMJHL Garbutt (Black)21
17 Ben HiltzSJHL Mitchell (Yellow)21
18 Grady HobbsMJHL Garbutt (Black)21
19*Tyson JanzenSJHL Schwartz (White)21
20 Kolten KanaskiMJHL Belfour (Red)21
* indicates Rookie, X indicates no longer on team

NewSportMedia